Warsztaty tematyczne

8 godzin  / 1 miesiąc

4  godziny  /  1 miesiąc

Od poniedziałku do piątku

3 godziny / wybrany termin / minimum 8 osób

1-2 godziny zegarowe